2017. augusztus 25-én került megrendezésre a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)” elnevezésű kiemelt projekt „PIAAC felmérés Magyarországon” című sajtónyilvános rendezvénye.

A rendezvényt Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyekért felelős államtitkára, az OECD Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. Az államtitkár a felmérést ismertetve elmondta, hogy az OECD felnőtt képesség- és készségmérési programja, a PIAAC a felnőttek készségeiről eddig készített legátfogóbb nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely pontos képet ad arról, hogy a 16-65 év közötti felnőttek mennyire használják képességeiket munkájuk során. A nagyszabású felmérés szeptemberben indul Magyarországon, és körülbelül nyolc hónapon át tart majd. Ennek során a KSH kérdezőbiztosai személyesen keresik fel a tudományos módszertan segítségével reprezentatív módon kiválasztott embereket.
Az eseményen elődadást tartott Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minsztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős helyettes államtikára, valamint Dr. Jánszky Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi főosztályvezető-helyettese is. A konzorcium keretében megvalósuló projekt részéről Dr. Lukács Éva Fruzsina szakmai vezető mutatta be a kiemelt projekt főbb célkitűzéseit, a megvalósítási folyamatokat, az elérni kívánt eredményeket. Janák Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal Életmód-, foglalkoztatás és oktatásstatisztikai főosztályvezetője a rendezvényen beszámolt az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programjában (PIAAC) való magyar részvételről, valamint ismertette a program célját, jelentőségét, beszélt a 2017. szeptemberében induló felmérés részleteiről: a mintaválasztásról, az adatfelvétel és adatkezelés szabályairól.

 

 

Magyarország 2016-ban ünnepli OECD csatlakozásának 20. évfordulóját, amelyről az év során hazai és párizsi események sorozatával emlékezünk meg. Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára az MTVA-nak adott interjúiban kiemelte, hogy Magyarország bár globális méretekben kicsi, de tehetséges, tudásban és kultúrában gazdag ország.

A 20 év alatt a világgazdaság folyamataihoz dinamikusan alkalmazkodva hazánk sokat hasznosított az OECD és tagországainak jó gyakorlataiból, de maga is gazdagította az OECD-t saját reformtörekvéseivel és tapasztalataival.

Magyarország – az OECD-hez és a tagországokhoz hasonlóan – folyamatosan keresi a helyes szakpolitikai válaszokat a jelen és a jövő gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásaira a polgárok életminőségének, jólétének javítása érdekében. Ennek eredményeképpen az elmúlt években – az OECD ajánlásait is figyelembe véve – sikerült a magyar gazdaságot kiegyensúlyozott növekedési pályára állítani, folyamatosan emelkednek a bérek, és bővül a foglalkoztatottság és a fogyasztás is.

Az OECD tagság előnyeit kihasználva Magyarország a jövőben is támaszkodni kíván az OECD tapasztalataira, elemzéseire, valamint a legjobb szakpolitikai gyakorlatokra.

A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák megfelelő tervezése.

Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztését.

A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az OECD biztosítja. A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik.