A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban 2023. június 21-én került megrendezésre a „Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)” elnevezésű projekt zárórendezvénye. A Széchenyi 2020 program részét képező GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt 2015. szeptember 3. és 2023. június 30. közötti időszakban, mintegy 2,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg.

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) a munkaképes korú felnőtt lakosság (16-65 évesek) legfontosabb kognitív készségeinek nemzetközi, reprezentatív felmérését végzi, amely során a válaszadók szövegértés, számolás és problémamegoldás területeken oldanak meg életszerű feladatokat. A felméréshez részletes háttérkérdőív is tartozik a kérdezettek társadalmi-kulturális és munkaerőpiaci jellemzőiről. A felmérés megvalósítását Magyarországon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal konzorciumi együttműködésben végezte. Az eredmények értékes adatokat nyújtanak a szakpolitikai döntéshozóknak, mind az oktatás és képzés, mind pedig a foglalkoztatáspolitika terén.

A zárórendezvényen elsőként Csontos Dávid, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal általános és projektirányitási elnökhelyettese üdvözölte a résztvevőket, majd megköszönte a projekt munkatársainak és a konzorciumi tagoknak a projekt során végzett eredményes munkájukat.

Dr. Jánszky Ágnes, a Pénzügyminisztérium Európai Uniós Stratégiai Főosztályának vezetője az OECD stratégiaalkotó szerepéről és a szervezet által irányított PIAAC felmérésben való részvétel jelentőségéről tartott előadást.

Zoltán Katalin, a PIAAC irányítótestületének társelnöke azt mutatta be prezentációjában, hogy a jövőben milyen módokon tervezik folytatni, illetve továbbfejleszteni a PIAAC felmérést.

Bari Dóra, a projekt szakmai vezetője a PIAAC felmérés megvalósításában közreműködő nemzetközi és hazai szervezetek, valamint a felmérés felépítésének és a projekt időbeli megvalósulásának bemutatása után a PIAAC első ciklusának rendelkezésre álló eredményeiből is kiemelt részleteket. Az első ciklus eredményei alapján a számolási készség területén a magyar felnőttek átlagpontszáma jelentősen meghaladja az OECD-országok átlagát, a szövegértést illetően kismértékben alacsonyabb annál, a problémamegoldó készség területén pedig az OECD átlagát közelíti. A felmérés második ciklusának eredményeit várhatóan 2024 végén hozzák nyilvánosságra.

A PIAAC felmérés adatfelvételi feladatait a projekt keretében a Központi Statisztikai Hivatal végezte. A felmérés második ciklusának adatfelvétele Magyarországon 2022. szeptember 1-től 2023. február 15-ig zajlott. Janák Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal Életminőség-statisztikai Főosztályának vezetője a mintaválasztással és a terepmunka megvalósításával összefüggő feladatokat, kihívásokat, illetve a terepmunka eredményességét, tanulságait összegezte az előadásában.