Honlapunk Eredmények fülén letölthetők a PIAAC felmérés magyarországi eredményeit bemutató elemzések.

Magyarország PIAAC eredményeiből az OECD készített országspecifikus elemzést, melynek angol és magyar nyelvű változata a Country Note for Hungary, illetve Országspecifikus összefoglaló – Magyarország című kiadványok.

A Hazai jelentés a PIAAC eredményeiből című kötet (szerzők: Lannert Judit, Holb Éva – T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.) átfogó képet ad a magyar eredményekről és azok nemzetközi kontextusban való értékeléséről, de betekintést nyújt a Magyarország szempontjából prioritást élvező kérdésekbe is.

A Problémaspecifikus jelentés a PIAAC eredményeiből az oktatás témakörén belül című tanulmány (szerző: Varga Júlia – T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.) azt vizsgálja, hogy milyen különbségek figyelhetőek meg a népesség készség-, képességszintjében az egyének legmagasabb, befejezett, formális iskolai végzettsége szerint, és hogy ezek milyen hatással járnak az egyének munkaerőpiaci sikerességére.

A Problémaspecifikus jelentés a PIAAC eredményeiből a foglalkoztatottság témakörén belül címet viselő elemzés (szerzők: Csillag Márton, Munkácsy Balázs, Blazsek Réka, Scharle Ágota – Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.) a képességek munkaerőpiaci szerepét vizsgálja a foglalkoztatottság, a munkanélküliség és az elhelyezkedési esélyek tekintetében, továbbá külön kitér a regisztrált álláskeresők almintájának bemutatására is.