Miért végzik ezt a kutatást?

Digitális korunkban a felnőttek egyre fokozottabban használják az információkat és a technológiát munkájukban és mindennapi tevékenységeik során. Számítógépeket használunk, hogy másokkal kommunikáljunk és információkat gyűjtsünk. Minél ügyesebbek vagyunk ezen eszközök használatában, annál hatékonyabban tudunk dolgozni a munkahelyünkön, részt venni a társadalmi folyamtatokban, lakóhelyi közösségünk életében és otthon is jobban megálljuk a helyünket.

Ez a kutatás értékes információkat szolgáltat majd az oktatók, oktatáskutatók, illetve döntéshozók számára a felnőttek jelenlegi készségeiről és kompetenciáiról. Ezeket az információkat olyan programok megtervezéséhez hasznosítják majd, amelyek a felnőttek készségeinek fejlesztését célozzák Magyarországon, annak érdekében, hogy sokkal sikeresebben vehessenek részt a 21. század gazdasági és társadalmi életében.

Hogyan választottak ki engem?

Mivel Magyarország valamennyi felnőtt lakosát költséges és bonyolult lenne bevonni a kutatásba, ezért tudományosan megalapozott matematikai-statisztikai módszerrel véletlenszerűen választunk ki egy mintát, amelyben az egyes felnőttek sok hozzájuk hasonló személyt is képviselnek.

Mit kell tennem?

Egy kérdezőbiztos munkatárs keresi majd fel Önt az otthonában, a lakcímén, hogy Önnel együtt végrehajtsa a felmérést. Ennek első részében egy kérdőívet fognak kitölteni, amely az Ön iskoláiról, munkatapasztalatáról, technológiai eszközök használatáról fog érdeklődni. A második részben számítógépen vagy papíron kérjük majd, hogy hajtson végre néhány érdekes tevékenységet, amelyeket a hétköznapjai során is megtesz. Köztük lesznek pl.: olyan feladatok, hogy kövessen valamilyen előírást, tájékozódjon egy repülőtéri menetrendben, vagy használjon egy térképet, hogy mást útba igazítson, vagy határozza meg egy élelmiszer elfogyasztásának lejárati idejét. Az interjú körülbelül másfél órát vesz igénybe, de az érdekes feladatokkal talán észre sem veszi majd az idő múlását.

Miért fontos a részvételem?

Rendkívül fontos az Ön részvétele, mivel Ön egy személyben több ezer Önhöz hasonló felnőtt lakost képvisel majd Magyarországon. A részvétel önként vállalt társadalmi feladat, az interjú során bármikor, bármelyik kérdésre megtagadhatja a választ. Ugyanakkor mivel tudományos statisztikai módszerekkel választottuk ki Önt, ezért senki más nem helyettesítheti Önt a felmérésben. Ez pedig csökkentheti az adatok pontosságát, megbízhatóságát.

Kérjük, részvételével segítsen nekünk, hogy minél jobban megismerhessük az Ön környezetét, hogy – nemzetközi összehasonlításban is – pontos képet festhessünk Magyarországról. Az országunkról készülő adatokat más országokéval is összehasonlítjuk majd, hogy világszerte megmutatható legyen a gazdasági és társadalmi fejlődés. A kutatásban való részvétele a közösség és az ország szolgálatát jelenti, hiszen ez biztosítja, hogy a szakmai döntéshozók a legmegbízhatóbb információkat használhassák olyan programok megtervezése során, amelyek valamennyiünket érintenek.

Évek óta nem járok iskolába és/vagy nem dolgozom. Úgy gondolom, én nem segíthetek.

Épp ellenkezőleg, Ön segíthet! Nagyon fontos, hogy minden felnőtt reprezentálva legyen a kutatásban, ugyanis a lehető legszélesebb körű információkra van szükség a pontos, megbízható felmérés elvégzéséhez. Például az alábbi kategóriák képviselete nélkülözhetetlen:

  • Minden életkorú ember;
  • Az állással rendelkezők, a nyugdíjasok vagy éppen otthon munkát végzők;
  • A jelenleg tanulmányokat folytatók;
  • Végül de nem utolsó sorban olyanok, akik néhány éve jártak iskolába, és azok is, akik már régen.

Az adataimat bizalmasan kezelik?

A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeljük (A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény; Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

Minden munkatársunk, aki részt vesz a kutatási programban, titoktartási kötelezettséget írt alá, amely garantálja, hogy a válaszadóktól kapott minden információt bizalmasan kezelnek. Mindemellett semmilyen, az egyént azonosítható információ nem kerül publikálásra, nyilvánosságra. Amint vége a felmérésnek, eltávolítanak és törölnek minden olyan adatot, amelyek a válaszadó személyéhez kapcsolódnak, ezáltal biztosítjuk az anonimitást. A publikált eredmények – mint a statisztikai célú adatgyűjtések során mindig – csak összesített adatok, átlagok, aggregált mutatószámok, statisztikai táblázatok formájában jelennek meg.

Hogyan fogom felismerni a felmérés végrehajtásával megbízott személyt?

A kérdezéssel megbízott munkatárs, aki felveszi Önnel a kapcsolatot, egy arcképes igazolvánnyal azonosítja majd magát, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal bocsát ki számára.

Hogyan zajlik a felmérés?

A felmérés során a kérdezőbiztosok személyesen keresik fel a résztvevőket. Az interjú első fele egy általános demográfiai jellemzőkkel, tanulmányokkal, munkatapasztalattal, szociális jellemzőkkel, valamint számítógép-használattal kapcsolatos kérdőív megválaszolásából áll. A felmérés másik része olyan feladatok megoldását foglalja magában, amelyekhez hasonlóak hétköznapi helyzetekben is gyakran előfordulnak. A feladatokat a válaszadók számítógépen vagy papíron oldják meg. A felmérés körülbelül másfél órát vesz igénybe.

Ha kérdéseim lennének?

Az Önt felkereső munkatárs meg tudja majd válaszolni a kutatás kapcsán Önt érdeklő kérdéseket. De felhívhatja információszolgálatunkat is, a díjmenetesen hívható 06 80/200-766 zöldszámon, vagy meglátogathatja a kutatás nemzetközi (www.oecd.org/site/piaac) vagy hazai (piaac.nive.hu) internetes honlapját, illetve a KSH weboldalát (www.ksh.hu) is, ahol sok más érdekességet olvashat a kutatás korábbi eredményeivel kapcsolatban.