Miért végzik ezt a kutatást?

Digitális korunkban a felnőttek egyre nagyobb mértékben használják az információkat és a technológiát munkájukban és mindennapi tevékenységeik során. Számítógépeket használunk, hogy másokkal kommunikáljunk és információkat gyűjtsünk. Minél ügyesebbek vagyunk ezen eszközök használatában, annál hatékonyabban tudjuk a hétköznapi feladatainkat ellátni, tudunk dolgozni a munkahelyünkön és részt venni a társadalmi folyamatokban, lakóhelyi közösségünk életében.

Ez a kutatás értékes információkat szolgáltat az oktatók, oktatáskutatók, illetve döntéshozók számára a felnőttek készségeiről és kompetenciáiról, valamint ezek alkalmazásáról a hétköznapi életben és a munkavégzés során. Ezeket az információkat olyan programok megtervezéséhez hasznosítják majd, amelyek a felnőttek készségeinek fejlesztését célozzák Magyarországon, annak érdekében, hogy sokkal sikeresebben vehessenek részt a 21. század gazdasági és társadalmi életében.

Hogyan választottak ki engem?

Mivel Magyarország valamennyi felnőtt lakosát költséges és bonyolult lenne bevonni a kutatásba, ezért tudományosan megalapozott matematikai-statisztikai módszerrel véletlenszerűen választunk ki egy reprezentatív mintát, amelyben az egyes felnőttek sok hozzájuk hasonló személyt is képviselnek.

 

Miért fontos a részvételem?

Rendkívül fontos az Ön részvétele, mivel Ön egy személyben több ezer, Önhöz hasonló felnőtt lakost képvisel majd Magyarországon. A részvétel önként vállalt társadalmi feladat, az interjú során bármikor, bármelyik kérdésre megtagadhatja a választ. Ugyanakkor mivel tudományos statisztikai módszerekkel választottuk ki Önt, ezért senki más nem helyettesítheti Önt a felmérésben. Ez pedig csökkentheti az adatok pontosságát, megbízhatóságát.

Kérjük, részvételével segítsen nekünk,  hogy – nemzetközi összehasonlításban is – pontos képet festhessünk Magyarországról. A kutatásban való részvétele a közösség és az ország szolgálatát jelenti, hiszen ez biztosítja, hogy a szakmai döntéshozók a legmegbízhatóbb információkat használhassák olyan programok megtervezése során, amelyek valamennyiünket érintenek.

Évek óta nem járok iskolába és/vagy nem dolgozom. Úgy gondolom, én nem segíthetek.

Épp ellenkezőleg, Ön is segíthet! Nagyon fontos, hogy minden felnőtt reprezentálva legyen a kutatásban, ugyanis a lehető legszélesebb körű információkra van szükség a pontos, megbízható felmérés elvégzéséhez. Az alábbi kategóriák képviselete egyaránt nélkülözhetetlen:

  • 26 és 65 év között minden életkorú ember;
  • az állással rendelkezők, a nyugdíjasok vagy éppen otthon munkát végzők;
  • a jelenleg tanulmányokat folytatók;
  • végül, de nem utolsó sorban olyanok, akik néhány éve jártak iskolába, és azok is, akik már régen.

Az adataimat bizalmasan kezelik?

A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeljük (A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény; Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

Minden munkatársunk, aki részt vesz a kutatási programban, titoktartási kötelezettséget írt alá, amely garantálja, hogy a válaszadóktól kapott minden információt bizalmasan kezelnek. Mindemellett semmilyen, az egyén azonosítására alkalmas információ nem kerül publikálásra, nyilvánosságra. Amint vége a felmérésnek, eltávolítanak és törölnek minden olyan adatot, amelyek a válaszadó személyéhez kapcsolódnak, ezáltal biztosítva az anonimitást. A publikált eredmények – mint a statisztikai célú adatgyűjtések során mindig – csak összesített adatok, átlagok, aggregált mutatószámok, statisztikai táblázatok formájában jelennek meg.

Hogyan fogom felismerni a felmérés végrehajtásával megbízott személyt?

A kérdezéssel megbízott munkatárs, aki felveszi Önnel a kapcsolatot, egy arcképes igazolvánnyal azonosítja majd magát, amelyet a Statisztikai Elemző Központ (Statek Kft.) bocsát ki számára.

Hogyan zajlik a felmérés?

A felmérés során a kérdezőbiztosok személyesen keresik fel a résztvevőket. Az interjú első felében egy háttérkérdőívet fognak kitölteni, amely általános demográfiai jellemzőkkel, tanulmányokkal, munkatapasztalattal, számítógép-használattal, a munkában és/vagy a hétköznapok során végzett olvasási, számolási tevékenységekkel, munkakörülményekkel, szociális készségekkel kapcsolatos kérdésekből áll. A második részben arra kérjük majd, hogy tableten oldjon meg néhány olyan feladatot, amelyekhez hasonlóak hétköznapi helyzetekben is gyakran előfordulnak. Az interjú körülbelül másfél órát vesz igénybe.

Ha kérdéseim lennének?

Az Önt felkereső munkatárs meg tudja majd válaszolni a kutatás kapcsán Önt érdeklő kérdéseket. De felhívhatja információszolgálatunkat is, a díjmentesen hívható 06 80/200-766 zöldszámon, vagy meglátogathatja a kutatás nemzetközi (www.oecd.org/site/piaac) vagy hazai (piaac.nive.hu) internetes honlapját, illetve a KSH weboldalát (www.ksh.hu/piaac) is, ahol sok más érdekességet olvashat a kutatás korábbi eredményeivel kapcsolatban.